Phiếu quà tặng

Dùng mẫu phiếu quà tặng đơn giản này để tạo những món quà cá tính của riêng bạn. Tạo ba phiếu trên mỗi trang.

Word

Phiếu quà tặng

Mẫu khác tương tự

Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám) PowerPoint
Chứng chỉ Học bổng (đường viền màu xanh trang trọng) PowerPoint
Giấy khen (viền xanh lục trang trọng) PowerPoint
Chứng nhận Đào tạo (thiết kế hình chuỗi màu tím) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình