Phiếu quà tặng

Hãy tạo phiếu quà tặng của riêng bạn bằng mẫu tiện dụng này. Với ba phiếu trên mỗi trang, bạn có thể làm sẵn một xấp hoặc in ra khi cần. Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa mẫu có sẵn chủ đề này để phù hợp với công việc của mình bằng cách thay đổi màu sắc, thêm logo và thông tin công ty của bạn.

Word

Phiếu quà tặng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình