Phiếu quà tặng

Tạo phiếu quà tặng của riêng bạn bằng cách sử dụng mẫu trợ năng thuận tiện này. Với ba phiếu quà tặng trên mỗi trang, bạn có thể giữ bản xếp chồng tiện lợi hoặc in nếu cần. Có thể dễ dàng cá nhân hóa mẫu có sẵn chủ đề này cho doanh nghiệp của bạn qua việc thay đổi màu cũng như thêm logo và thông tin công ty của bạn.

Word

Phiếu quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình