Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)

Quảng bá công việc kinh doanh của bạn với mẫu sách quảng cáo gấp ba được thiết kế chuyên nghiệp này. Hãy điền thông tin của công ty bạn và cá nhân hóa mẫu này bằng cách thêm logo của bạn, thay thế các hình ảnh và màu sắc bằng các chủ đề dựng sẵn. Được thiết kế để trở thành thư tự gửi đi.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen) Word
Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình