Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)

Quảng bá công việc kinh doanh của bạn với mẫu sách quảng cáo gấp ba được thiết kế chuyên nghiệp này. Hãy điền thông tin của công ty bạn và cá nhân hóa mẫu này bằng cách thêm logo của bạn, thay thế các hình ảnh và màu sắc bằng các chủ đề dựng sẵn. Được thiết kế để trở thành thư tự gửi đi.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình