Sách nhỏ quảng cáo gập ba (màu xanh lam)

Mẫu sách nhỏ quảng cáo gập ba có thể truy nhập này rất lý tưởng để quảng bá doanh nghiệp của bạn. Điền thông tin công ty của bạn và cá nhân hóa mẫu bằng cách thêm logo của bạn, thay thế hình ảnh và thay đổi màu bằng cách sử dụng các chủ đề Word tích hợp sẵn. Được thiết kế là phiếu trả lời.

Word

Sách nhỏ quảng cáo gập ba (màu xanh lam)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình