Sổ điểm

Giáo viên chỉ cần đơn giản thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu. Excel sẽ tính tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm và hạng đánh giá theo chữ cái cho bạn. Bao gồm hướng dẫn cách thực hiện. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.

Excel

Sổ điểm

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
Ngân sách chi phí đơn giản Excel
Báo cáo chi phí Excel
Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình