Sơ yếu lý lịch cơ bản

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản này để tạo một sơ yếu lý lịch có giao diện chuyên nghiệp bất kể số lượng kinh nghiệm công việc bạn có. Đọc các hướng dẫn đơn giản đi kèm để tìm hiểu cách thêm các mục nhập và thay đổi định dạng.

Word

Sơ yếu lý lịch cơ bản

Mẫu khác tương tự

Hồ sơ cá nhân Word
Hồ sơ cá nhân (Thiết kế không Thời gian) Word
Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản) Word
Hồ sơ cá nhân Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình