Sơ yếu lý lịch của Học viên (Thiết kế hiện đại)

Được thiết kế dành cho học viên, sơ yếu lý lịch hiện đại này bắt đầu bằng học vấn và kinh nghiệm. Thoải mái thay đổi bảng phối màu và phông chữ trong tab Thiết kế của dải băng.

Word

Sơ yếu lý lịch của Học viên (Thiết kế hiện đại)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình