Sơ yếu lý lịch (màu)

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch chức năng này để làm nổi bật các kỹ năng của bạn. Đây là mẫu có thể truy nhập dành cho người chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Tạo ấn tượng chuyên nghiệp bằng cách sử dụng thư xin việc phù hợp được tích hợp sẵn. Bạn sẽ thấy mẫu thư bằng cách bấm vào tab Chèn của dải băng. Thay đổi màu bằng cách sử dụng chủ đề được tích hợp sẵn.

Word

Sơ yếu lý lịch (màu)

Mẫu khác tương tự

Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản) Word
Hồ sơ cá nhân (Thiết kế không Thời gian) Word
Thư xin việc (màu lam) Word
Hồ sơ cá nhân Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình