Sơ yếu lý lịch theo Thứ tự thời gian (Thiết kế hiện đại)

Sơ yếu lý lịch hiện đại này nhấn mạnh kinh nghiệm của bạn bằng cách liệt kê những công việc của bạn theo trình tự thời gian. Thoải mái thay đổi bảng phối màu và phông chữ trong tab Thiết kế của dải băng.

Word

Sơ yếu lý lịch theo Thứ tự thời gian (Thiết kế hiện đại)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình