Sơ yếu lý lịch thiết thực

Sử dụng mẫu CV hoặc sơ yếu lý lịch thiết thực, trợ năng này để nêu bật các kỹ năng của bạn. Đây là mẫu phù hợp dành cho những người có kinh nghiệm làm việc hạn chế. Có được giao diện chuyên nghiệp bằng cách sử dụng thư giới thiệu tích hợp sẵn phù hợp. Bạn sẽ tìm thấy thư giới thiệu bằng cách bấm vào tab Chèn trên dải băng.

Word

Sơ yếu lý lịch thiết thực

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình