Bỏ qua để tới nội dung chính

Sơ yếu lý lịch và thư xin việc

Nhận được công việc trong mơ của bạn với các mẫu sơ yếu lý lịch và thư xin việc miễn phí từ Office

Tạo hồ sơ cá nhân hoặc sơ yếu lý lịch (CV) nổi bật với một trong các mẫu bắt mắt miễn phí này và kết hợp với thư xin việc Word có thể phô bày các kỹ năng và lịch sử làm việc của bạn.