Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp

Quảng bá cho công việc kinh doanh của bạn theo cách dễ dàng. Sách nhỏ quảng cáo này đã làm sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần điền thông tin về doanh nghiệp của bạn: Chèn logo công ty, ảnh của bạn và thay đổi màu sắc để có được vẻ ngoài chuyên nghiệp, bóng bẩy như ý muốn.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen) Word
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình