Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám)

Sách nhỏ quảng cáo gấp 3 có chủ đề màu đỏ và xám này được thiết kế chuyên nghiệp để quảng cáo doanh nghiệp của bạn. Mẫu này có chứa hình ảnh và văn bản mẫu dành cho công ty lữ hành mà bạn có thể thay bằng nội dung của riêng mình. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám)

Mẫu khác tương tự

Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo du lịch Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình