Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo được gấp ba này để chia sẻ thông tin về chuyến du lịch của bạn hoặc công việc kinh doanh khác. Mẫu này có chứa các ảnh và văn bản mẫu mà bạn có thể thay bằng nội dung của mình. Dùng các chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen) Word
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình