Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)

Dù bạn là đại lý lữ hành hay chủ doanh nghiệp nhỏ, hãy dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo gấp ba này để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Mẫu này có ảnh và văn bản mẫu nhưng bạn có thể tùy chỉnh bằng nội dung của mình. Dùng chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để dùng làm phiếu trả lời in trên giấy khổ 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen) Word
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình