SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Trình bày mỗi bước hoặc giai đoạn của quy trình bằng những bức ảnh và tiêu đề trong sơ đồ SmartArt này. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình