SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Trình bày mỗi bước hoặc giai đoạn của quy trình bằng những bức ảnh và tiêu đề trong sơ đồ SmartArt này. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình