SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng

Theo dõi các ngày quan trọng và các nhiệm vụ liên quan dọc theo đường thời gian hướng ngang này. Mũi tên hướng với vòng tròn chia theo màu thể hiện sự tiến triển. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình