SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng

Làm nổi bật ba giai đoạn của một quy trình và các nhiệm vụ trong các giai đoạn này bằng cách dùng mẫu đồ họa SmartArt này. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình