SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng

Làm nổi bật ba giai đoạn của một quy trình và các nhiệm vụ trong các giai đoạn này bằng cách dùng mẫu đồ họa SmartArt này. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình