Tàu điện ngầm

Nền chuyển màu xanh lam với thanh bên nhiều màu sắc và văn bản tiêu đề phản chiếu tăng thêm cảm giác hiện đại cho bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Tàu điện ngầm

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Mắt lưới Sẫm 1 PowerPoint
Office Sáng 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình