Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen)

Tập sách nhỏ quảng cáo gấp ba cổ điển này chỉ là một phần của một bộ tài liệu kinh doanh toàn diện. Thêm hình và điền thông tin doanh nghiệp của bạn vào để dùng mẫu này như thiết kế sẵn có hoặc dùng các chủ đề Word để đổi màu và phông.

Word

Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình