Tính tổng danh sách

Nhanh chóng tính tổng các mục, như danh sách mua sắm, bằng mẫu danh sách thân thiện này.

Excel

Tính tổng danh sách

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word
Bảng phân công Lớp Excel
Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình