Tổng quan về Khóa học

Là giáo viên, bạn hãy đặt ra mục tiêu cho lớp học của mình ngay từ ngày đầu tiên của khóa học. Hãy chuẩn bị cho sinh viên về chủ đề học tập, các bài tập, dự án, công cụ và tài liệu dùng bằng cách dùng mẫu tổng quan khóa học này, trong đó có chứa nội dung mẫu để giúp bạn sắp xếp và đề cập đến các ý chính. Thiết kế này sử dụng phiên bản màu đỏ của chủ đề Ion trong định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Tổng quan về Khóa học

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình