Tờ bướm Khối Màu Đơn giản

Tờ bướm trang đơn nhiều màu sắc và đơn giản này là mẫu cơ bản tuyệt vời cho bất kỳ sự kiện nào. Tùy chỉnh thông tin với những chi tiết về sự kiện của bạn và thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng chủ đề dựng sẵn trong Word vốn hiển thị ở tab Thiết kế trên ruy-băng.

Word

Tờ bướm Khối Màu Đơn giản

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình