Tờ thông tin bản Fax Doanh nghiệp (Đỏ và Đen)

Tờ thông tin bản fax đơn giản này có thể được tùy chỉnh bằng cách thêm logo công ty và thông tin kinh doanh của bạn. Phù hợp để dùng làm tờ thông tin bản Fax riêng lẻ, nhưng cũng kết hợp tốt với bộ thiết kế (Đỏ và Đen) của các mẫu dành cho doanh nghiệp.

Word

Tờ thông tin bản Fax Doanh nghiệp (Đỏ và Đen)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình