Tờ bướm kinh doanh

Sử dụng mẫu tờ bướm sự kiện này để thông báo về sự kiện bán hàng, khai trương hoặc sự kiện khác tại doanh nghiệp, trường học hoặc tổ chức tình nguyện của bạn. Thay ảnh bằng ảnh của bạn, tùy chỉnh màu sắc để có chính xác giao diện bạn muốn.

Word

Tờ bướm kinh doanh

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình