Tờ bướm sự kiện

Sử dụng mẫu tờ bướm theo chủ đề mùa xuân này để thông báo chi tiết về sự kiện của bạn. Tạo cho mẫu thiết kế tùy chỉnh trong tờ bướm này một diện mạo khác bằng cách áp dụng các chủ đề Word dựng sẵn từ tab Thiết kế của ruy-băng.

Word

Tờ bướm sự kiện

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm mùa thu Word
Tờ bướm kinh doanh Word
Tờ bướm Word
Biểu ngữ Chào mừng Bé trai PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình