Tờ bướm dành cho sinh viên (màu đỏ và đen)

Hãy lưu ý! Mẫu tờ bướm này thông báo sự kiện hoặc buổi tiệc sắp tới bằng cách sử dụng các chữ cái hình khối lớn màu đỏ và đen. Dùng chủ đề để dễ dàng thay đổi màu.

PowerPoint

Tờ bướm dành cho sinh viên (màu đỏ và đen)

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm doanh nghiệp nhỏ (thiết kế màu vàng) PowerPoint
Tờ bướm mùa xuân (thiết kế cành hoa) PowerPoint
Tờ bướm sự kiện Word
Tờ bướm sự kiện Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình