Tờ bướm hình tròn

Quảng bá sự kiện của bạn với mẫu gọn gàng và hiện đại này. Mẫu này sẽ rất phù hợp với các sự kiện liên quan đến thực phẩm. Dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu bạn chọn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm hình tròn

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình