Tờ bướm lễ hội mùa thu

Chia sẻ toàn bộ thông tin quan trọng về lễ hội mùa thu hoặc các sự kiện khác của bạn bằng tờ bướm tao nhã này. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm lễ hội mùa thu

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình