Tờ bướm sự kiện kỳ nghỉ đông

Quảng bá về sự kiện kỳ nghỉ đông của bạn bằng mẫu tờ bướm một trang trợ năng này, trang trí thêm các hình ảnh về người tuyết và bông tuyết. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Tờ bướm sự kiện kỳ nghỉ đông

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình