Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Thông báo cho mọi người về sự kiện lễ hội của bạn bằng tờ bướm này. Mẫu trợ năng có thiết kế bông tuyết với cây thông Giáng sinh và không gian để nhập chi tiết về sự kiện của bạn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình