Tờ bướm sự kiện mùa thu (có lá cây)

Có thể sử dụng mẫu tờ bướm trợ năng có hình lá mùa thu này để quảng cáo về sự kiện cộng đồng hoặc giảm giá bán lẻ; mẫu có khoảng trống để điền tên, địa chỉ, ngày và mô tả về sự kiện.

Word

Tờ bướm sự kiện mùa thu (có lá cây)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình