Tờ bướm về sự kiện theo mùa

Cho tất cả mọi người biết về các sự kiện mùa hè của bạn với mẫu tờ bướm theo mùa được thiết kế theo phong cách khối màu (color block) này. Thay thế hình ảnh bằng hình ảnh của riêng bạn và thay đổi màu sắc bằng các chủ đề dựng sẵn để cá nhân hóa giao diện. Tìm kiếm tờ bướm giới thiệu sự kiện theo mùa để tìm mẫu tương tự cho các mùa khác.

Word

Tờ bướm về sự kiện theo mùa

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình