Tờ thông tin bản fax có logo nổi bật

Sử dụng tờ thông tin bản fax này khi gửi bất kỳ loại fax nào. Chúng tôi nghĩ rằng tờ thông tin bản fax này vốn đã truyền tải đầy đủ nội dung nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi phông chữ hoặc màu sắc để tạo mẫu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng. Tìm các thiết kế đồng bộ bằng cách tìm kiếm "Logo nổi bật".

Word

Tờ thông tin bản fax có logo nổi bật

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình