Thông báo về Bé Gái Mới chào đời

Cá nhân hóa thiệp có hình này với hình ảnh và thông tin của bạn để tạo một thông cáo về bé gái mới chào đời. Phù hợp với giấy bìa khổ 4 X 6 in-xơ tiêu chuẩn. Có thể dễ dàng xóa các hướng dẫn đơn giản trong mẫu trước khi in.

Word

Thông báo về Bé Gái Mới chào đời

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình