Thông báo về Bé Trai Mới chào đời

Cá nhân hóa tấm thiệp có hình này để tạo thông báo về bé trai mới chào đời của bạn. Phù hợp với giấy bìa khổ 4 X 6 in-xơ tiêu chuẩn.

Word

Thông báo về Bé Trai Mới chào đời

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình