Thông báo về Bé Trai Mới chào đời

Cá nhân hóa tấm thiệp có hình này để tạo thông báo về bé trai mới chào đời của bạn. Phù hợp với giấy bìa khổ 4 X 6 in-xơ tiêu chuẩn.

Word

Thông báo về Bé Trai Mới chào đời

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình