Thư ứng tuyển gửi kèm sơ yếu lý lịch (màu tím)

Gửi kèm thư ứng tuyển này với mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng phù hợp để có một bộ hồ sơ đẹp mắt.

Word

Thư ứng tuyển gửi kèm sơ yếu lý lịch (màu tím)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình