Thư cảm ơn sếp cũ vì lá thư giới thiệu tuyệt vời

Sử dụng mẫu thư này để cảm ơn sếp cũ đã viết cho bạn lá thư giới thiệu tuyệt vời, đồng thời thông báo về công việc mới của bạn. Mẫu thư này thể hiện sự biết ơn của bạn, kèm theo lời mời ăn trưa hoặc uống cà phê. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư cảm ơn sếp cũ vì lá thư giới thiệu tuyệt vời

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình