Thư chấp nhận đề nghị công việc

Chấp nhận một đề nghị làm việc chính thức với mẫu thư chấp nhận này. Thư xác nhận chức danh và ngày bắt đầu, đồng thời đính kèm tài liệu tuyển dụng đã ký. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư chấp nhận đề nghị công việc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình