Thư giới thiệu đơn giản

Tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời với mẫu thư giới thiệu sơ yếu lý lịch này. Tìm kiếm sơ yếu lý lịch để có một bộ hồ sơ phù hợp.

Word

Thư giới thiệu đơn giản

Mẫu khác tương tự

Thư xin việc (màu lam) Word
Thư xin việc gửi kèm hồ sơ cá nhân theo chức năng (phù hợp với hồ sơ cá nhân theo chức năng) Word
Đầu đề thư cá nhân Word
Thư xin việc Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình