Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Mẫu thư với đầu đề thư được thiết kế mang tính nghệ thuật, bao gồm một chỗ dành sẵn cho logo công ty. Chứa các ô cho địa chỉ ở đầu đề thư, lời chào, văn bản nội dung và biểu mẫu kết thúc.

Word

Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Mẫu khác tương tự

Đầu đề thư cá nhân Word
Mẫu Cho Phép Đi Tham quan thực tế (Trung học cơ sở - Trung học phổ thông) Word
Tiêu đề thư (Thiết kế không Thời gian) Word
Thư doanh nghiệp (thiết kế Dải Bán hàng) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình