Thư kinh doanh (viền màu lam và chuyển màu)

Mẫu có khả năng thu hút trực quan cho thư kinh doanh với tên và địa chỉ của công ty ở phía bên trái trong phần văn bản màu trắng trên nền màu lam.

Word

Thư kinh doanh (viền màu lam và chuyển màu)

Mẫu khác tương tự

Đầu đề thư cá nhân Word
Mẫu Cho Phép Đi Tham quan thực tế (Trung học cơ sở - Trung học phổ thông) Word
Tiêu đề thư (Thiết kế Đỏ và Đen) Word
Tiêu đề thư (Thiết kế không Thời gian) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình