Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)

Dùng mẫu thư mời dự tiệc này để mời khách đến dự lễ ăn mừng Năm Mới. Được thiết kế để dùng với giấy bìa Avery 3268 và giấy tương tự, bạn có thể cá nhân hóa diện mạo bằng cách điền thông tin của bạn vào và đổi màu bằng các chủ đề dựng sẵn. Tìm kiếm các mẫu bổ sung từ bộ thiết kế Năm Mới, bao gồm một menu và các thiệp địa điểm.

Word

Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình