Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)

Hãy gửi thư mời trang nhã này để mời người khác đến dự tiệc, dù là sinh nhật, lễ kỷ niệm hay sự kiện đặc biệt khác. Thiết kế hình ruy-băng màu lam trên nền đen với các vòng xoắn trang trí màu xám bạc còn có mẫu thiệp sinh nhật phù hợp hay biểu ngữ kỷ niệm đi kèm.

PowerPoint

Thư mời dự tiệc (thiết kế hình ruy-băng màu lam)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình