Thư mời dự tiệc (thiết kế màu vàng trên nền đen, 2 ảnh)

Đó là một buổi tiệc và bạn được mời tham dự! Thiết kế phổ biến này với văn bản màu vàng trên nền đen sẽ hiệu quả cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc sự kiện khác: 2 ảnh và chi tiết bạn cung cấp sẽ tạo nền tảng thông tin cho các ngày hội sắp tới.

PowerPoint

Thư mời dự tiệc (thiết kế màu vàng trên nền đen, 2 ảnh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình