Thư mời Dự tiệc

Sử dụng mẫu thiệp theo chủ đề mùa hè này để tạo ra một thư mời dự tiệc đón chào mùa mới. Mẫu được định dạng trước bên trong vì vậy bạn chỉ cần nhập thông tin, in ra và gửi đi. Phù hợp với giấy bìa Avery.

Word

Thư mời Dự tiệc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình