Thư mời Dự tiệc

Sử dụng mẫu thiệp theo chủ đề mùa hè này để tạo ra một thư mời dự tiệc đón chào mùa mới. Mẫu được định dạng trước bên trong vì vậy bạn chỉ cần nhập thông tin, in ra và gửi đi. Phù hợp với giấy bìa Avery.

Word

Thư mời Dự tiệc

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm mùa thu Word
Thiệp mời Đám cưới Word
Thư mời Dự tiệc Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình