Thư pháp

Nều màu nước oải hương với thư pháp Châu Á tạo nên khung nền mờ cho trang chiếu của bản trình bày. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Thư pháp

Mẫu khác tương tự

Xanh Ion PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Vệt Hơi nước Sẫm 1 PowerPoint
Office Sẫm 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình