Thư thông báo cho khách hàng về việc lỡ hẹn giao hàng

Thông báo cho khách hàng biết họ đã bỏ lỡ đơn hàng được giao. Mẫu thư trợ năng này thông báo cho khách hàng biết về lần giao hàng không thành công, đồng thời đề nghị họ gọi điện để sắp xếp lại lịch giao hàng mới.

Word

Thư thông báo cho khách hàng về việc lỡ hẹn giao hàng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình