Thư xác nhận phỏng vấn xin việc của ứng viên

Xác nhận ngày giờ cho cuộc phỏng vấn của ứng viên với công ty bạn bằng cách sử dụng mẫu thư trợ năng này. Thư này bao gồm thông tin về tiến trình phỏng vấn, hướng dẫn đường đi và đậu xe, cùng thỏa thuận không tiết lộ.

Word

Thư xác nhận phỏng vấn xin việc của ứng viên

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình